RECRUITMENT NEWS
RECRUITMENT NEWS
Project Manager
HCMC, Vietnam
April 30, 2015
 • Quản lý và điều hành hoạt động của dự án.
 • Huy động và cung cấp nguồn lực cho dự án.
 • Đánh giá và kiểm soát hiệu quả của dự án.
 • Làm việc với chủ đầu tư, các bên liên quan, cơ quan hữu quan để giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án.
 • Cập nhật, phổ biến và tổ chức tuân thủ các yêu cầu của pháp luật trong quá trình thực hiện dự án.
Độ tuổi: 
 • 30+
Trình độ chuyên môn:
 • Tốt nghiệp đại học chuyên nghành kỹ sư xây dựng, quản lý xây dựng hoặc trình độ tương đương trở lên.
Kinh nghiệm làm việc:
 • Các ứng cử viên phải có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí kỹ sư xây dựng (engineering) và 2 năm ở vị trí quản lý dự án (PM).
 • Các ứng viên đã từng quản lý trên 5 dự án.
Kỹ năng:
 • WBS
 • Planning
 • Earned value management (EVN)
 • Monitoring and controlling systems
Kỹ năng phần mềm:
 • Microsoft Project / Oracle P6 hoặc các phần mêm tương tự khác.
Yêu cầu khác:
 • Hiểu biết về kết cấu (structural), kiến trúc (architecture), cơ điện (M.E.P) và mô hình thông tin xây dựng (BIM)
Accept only the file extension: *.pdf and size < 50MB
Accept only the file extension: *.pdf and size < 50MB
captcha