RECRUITMENT NEWS
RECRUITMENT NEWS
Trưởng phòng quản lý chất lượng
HCMC, Vietnam
April 30, 2015

  • Trưởng phòng quản lý chất lượng VDC (QA Manager) chịu trách nhiệm quản lý việc thực hiện chất lượng hàng ngày để đảm bảo việc kiểm soát chất lượng dự án phù hợp với các thông số kỹ thuật, từ ngữ trong nội dung hợp đồng và Kế hoạch quản lý chất lượng. QA Manager lập dự toán, xem xét các tài liệu chất lượng dự án và phối hợp các giai đoạn kiểm tra thực tế công việc.

  • Trình độ đại học hoặc tương đương.
  • Tối thiểu từ 3 - 5 năm kinh nghiệm liên quan đến quản lý chất lượng trong ngành xây dựng.
  • Đã từng làm việc ngoài công trường.
  • Giao tiếp tốt bằng tiếng anh.
Accept only the file extension: *.pdf and size < 50MB
Accept only the file extension: *.pdf and size < 50MB
captcha